Pradinis

Jeden z założycieli Polskiego Klubu Dyskusyjnego, redaktor naczelny portalu zw.lt, został dziś odznaczony specjalną nagrodą Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL za projekt "Polska-Litwa. Geneza konfliktu”, który powstał we współpracy ze znanym litewskim dziennikarzem Arūnasem Brazauskasem oraz producentką Teresą Rożanowską. Serdecznie laureatom gratulujemy

Vienas iš Lenkų diskusijų įkūrėjų, portalo zw.lt vyriausiasis redaktorius Antoni Radczenko šiandien tapo specialaus Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės apdovanojimo laureatu už projektą "Lietuva-Lenkija. Konflikto genezė", kurį sukūrė kartu su žinomu Lietuvos žurnalistu Arūnu Brazausku bei prodiuserė Teresa Rożanowska. Sveikiname laureatus!
Fot. Roman Niedźwiedzki/zw.lt
...

Jeden z założycieli Polskiego Klubu Dyskusyjnego, redaktor naczelny portalu zw.lt, został dziś odznaczony specjalną nagrodą Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL za projekt Polska-Litwa. Geneza konfliktu”, który powstał we współpracy ze znanym litewskim dziennikarzem Arūnasem Brazauskasem oraz producentką Teresą Rożanowską. Serdecznie laureatom gratulujemy

Vienas iš Lenkų diskusijų įkūrėjų, portalo zw.lt vyriausiasis redaktorius Antoni Radczenko šiandien tapo specialaus Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės apdovanojimo laureatu už projektą Lietuva-Lenkija. Konflikto genezė, kurį sukūrė kartu su žinomu Lietuvos žurnalistu Arūnu Brazausku bei prodiuserė Teresa Rożanowska. Sveikiname laureatus!
Fot. Roman Niedźwiedzki/zw.lt

 

Comment on Facebook

Gratulacje!

Gratulacje!

Congrats

Gratulacje 😉

+ View previous comments

Proroctwa i poezyje,
ślepy traf? czy ludzka przebiegłość?
Wysiedliśmy na przystanku.
Przystanku: Niepodległość.
www.youtube.com/watch?v=3DkLLGfbjv4Poniżej w opisie znajdziesz m. in. słowa, nuty oraz wersję karaoke. 1/ Listopad szalał , zwalał z nóg, że tylko patrzeć śniegu. Wysiedliśmy na przystanku. Wy...
...

Video image

 

Comment on Facebook

Otrzymaliśmy od siostry Michaeli Rak podziękowania za zebrane podczas polsko-litewskich obchodów Stulecia Odzyskania przez Polske niepodległości w klubie "Paviljonas" 550 euro na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie oraz zaproszenie na Mszę św. w intencji Darczyńców, która odbędzie się 19 grudnia o godz. 9.00 w Ostrej Bramie. Dziękujemy siostrze Michaeli i całej wspólnocie Hospicjum za ich działalność i zachęcamy wszystkich naszych czlonków i sympatyków do wspierania Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Gavome sesers Michaelos Rak padėka už beveik 550 eurų, kuriuos surinkome per Lenkijos nepriklausomybės atgavimo šimtmečio minėjimą klube "Paviljonas" ir skyrėme Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui paremti, bei kvietimą į Šv. Mišias už aukojančius hospisui, kurios įvyks gruodžio 19 d. 9 val. Aušros vartuose. Dėkojame sesei Michaelai bei visai hospiso komandai ir kviečiame visus mūsų narius bei bičiulius aukoti Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui ne tik per šventes, bet ir kasdien.
...

Otrzymaliśmy od siostry Michaeli Rak podziękowania za zebrane podczas polsko-litewskich obchodów Stulecia Odzyskania przez Polske niepodległości w klubie Paviljonas  550 euro na rzecz Hospicjum  bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie oraz zaproszenie na Mszę św. w intencji Darczyńców, która odbędzie się 19 grudnia o godz. 9.00 w Ostrej Bramie. Dziękujemy siostrze Michaeli i całej wspólnocie Hospicjum za ich działalność i zachęcamy wszystkich naszych czlonków i sympatyków do wspierania Hospicjum  bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie nie tylko od święta, ale i na co dzień.  

Gavome sesers Michaelos Rak padėka už beveik 550 eurų, kuriuos surinkome per Lenkijos nepriklausomybės atgavimo šimtmečio minėjimą klube Paviljonas ir skyrėme Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui paremti, bei kvietimą į Šv. Mišias už aukojančius hospisui, kurios įvyks gruodžio 19 d. 9 val. Aušros vartuose. Dėkojame sesei Michaelai bei visai hospiso komandai ir kviečiame visus mūsų narius bei bičiulius aukoti Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui ne tik per šventes, bet ir kasdien.

 

Comment on Facebook

chyba snię! tylko TYLE! Dla tego hospijcum!

+ View previous comments

Load more