Nesprendžiamos problemos Lietuvos lenkus stumia Rusijos link

Siekdama pakenkti dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos santykiams, Maskva gana sumaniai išnaudoja Lietuvos lenkų tautinės mažumos problemas – tokią išvadą buvo galima daryti po Varšuvos universitete vykusios diskusijos „Lenkijos užsienio politika ir Lietuvos lenkai“, kurią organizavo Lenkų diskusijų klubas kartu su interneto portalu Eastbook.