Pokalbis Lenkų diskusijų klube: „Mes, lenkės, galime viską“

Lenkų diskusijų klubas nuolat organizuoja susitikimus, kuriuose į diskusiją kviečiasi įvairių sričių specialistus ir kalbasi įvairiomis temomis. Naujausia diskusija – su moterimis, Lietuvos lenkėmis, pasiekusiomis savo veiklos srityse itin daug.