Vilnija 2040

Lenkų diskusijų klubas teikia visuomenei susipažinti Lenkų kalbos ir lenkų bendruomenės Lietuvoje išsaugojimo bei vystymo strategiją „Vilniaus kraštas 2040“. Dėl pandemijos situacijos Lietuvoje oficialus Strategijos pristatymo renginys bei Strateginio (Strategijos įgyvendinimo priežiūros) komiteto rinkimai nukeliami į pokarantininį laikotarpį.

Dokumente aptariama esama Lietuvos lenkų bendruomenės padėtis demografijos, kalbos, švietimo, kultūros, žiniasklaidos, pilietinės visuomenės bei Vilniaus krašto ekonomikos srityse, bei pristatoma visų paminėtų sričių SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių) analizė;

Strategijoje numatyta Lietuvos lenkų bendruomenės vizija 2040 m. bei siektini operatyviniai tikslai demografijos, kalbos, švietimo, kultūros, žiniasklaidos, pilietinės visuomenės bei Vilniaus krašto ekonomikos srityse, taip pat nurodyti konkretūs (Lietuvos, Lenkijos valstybių ir savivaldybių bei, visų pirma, pačios Lietuvos lenkų bendruomenės) vykdytini veiksmai.

Strategijos rengimo projektą, kuris buvo vykdytas 2018 – 2020 metais, iniciavo ir koordinavo Lenkų diskusijų klubas.

Strategijos rengime dalyvavo beveik visų pagrindinių Lietuvos lenkų bendruomenės veikėjų (Lietuvos lenkų mokslininkų asociacijos, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos, Europos žmogaus teisių fondo, Lenkų verslininkų forumo „Korona“, Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų, radijo stoties „Znad Wilii“, dienraščio „Kurier Wileński“, TVP Wilno ir daugelio kitų) nariai, mokslininkai, ekspertai iš Lietuvos ir Lenkijos.

Projektą „Vilniaus kraštas 2040“ finansiškai parėmė: Fondas „Pagalba lenkams Rytuose“, Lenkijos Respublikos Senatas, Lenkijos Ministro Pirmininko kanceliarija ir Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Pagrindiniai Strategijos tikslai, kurie turi būti pasiekti iki 2040 m.:

  • Stabilizuoti Lietuvos lenkų skaičių Lietuvoje bei siekti, kad lenkų kalba būtų prestižinė;
  • Depolitizuoti lenkų mokykla Lietuvoje, užtikrinti joje aukštos kokybės mokymą, siekiant ugdyti asmenis, suvokiančius savo tautinę ir kalbinę tapatybę, kurie tuo pačiu metu yra ir Lietuvos patriotai, puikiai mokantys lenkų ir lietuvių kalbomis;
  • Sukurti patrauklią, įtakingą, skaitlingą, kokybišką ir nepriklausomą (politiškai ir finansiškai) lenkakalbę žiniasklaidą Lietuvoje
  • Sukurti šiuolaikinę Lietuvos lenkų kultūrinę terpę ir jos atstovus įjungti į Lenkijos ir Lietuvos kūrybines erdves.
  • Sukurti gerai organizuotą, pliuralistinę, demokratiniais principais ir vidine konkurencija grįsta Lietuvos lenkų pilietinę visuomenę.
  • Pasiekti, kad Lietuvos lenkai dalyvautų Lietuvos politiniame gyvenime ne tik kaip savo politinės jėgos, bet ir kaip nacionalinių partijų atstovai, ir sėkmingai spręstų ne tik Lietuvos lenkų mažumos, bet ir regionines bei nacionalines problemas.
  • Vilniaus kraštas – turtingas ketvirtosios pramonės revoliucijos lyderis.

Strategiją rasite čia